THN Ehitusprojekt OÜ põhitegevuseks on ehitusliku projekteerimisteenuse pakkumine. Tulenevalt tegevusala reguleerivatest õigusaktidest on meie teenus professionaalne ja kvaliteetne nagu see peab olema kõikidel taolise teenuse pakkujatel. Õigusaktid jätavad pahatihti ruumi mitmeti tõlgendamiseks. Meie arusaam kvaliteedist ja professionaalsusest on sarnane seppade ammustest aegadest pärit tõdemusega, kus igal sepal oli oma kindel märk, mida tootele peale taoti. Eks ikka selle pärast, et hea töö tegijat ära tunda. Ka THN Ehitusprojekt OÜ logo projekti kirjanurgas väljendab sama põhimõtet. Meie eesmärk on oma logo mainet puhtana hoida, et sellest saaks tunnusmärk, mis annab tellijatele kindlustunde kvaliteetse töö ja ausa suhtumise osas.