THN –i puhul on tegemist ettevõttega, mis tegeleb ehitusliku projekteerimisega ja nõustamisega. Peamiseks eeliseks traditsioonilise arhitektuuribüroo ees näeme oma meeskonna koosseisu, kuhu kuulub lisaks arhitektile ka konstruktor (konstruktsioonide spetsialist)  ja ehitusinsener (väliinsener, kellel on aastatepikkune kogemus platsil seotud ehitustegevusega). Sellise meeskonnaga leitakse juba kavandamise faasis teostumatutele lahendustele alternatiive ning välditakse olukorda, kus hoone on lõpuni projekteeritud, kuid olulised vead tulevad välja alles ehitamise käigus, mis omavad olulist mõju nii eelarvele kui ka ajagraafikule. Lisaks projekteerimisele oleme alati avatud ka koostööle, mis hõlmab nõustamist, hangete korraldamist sh hankelepingute koostamist sh kvaliteedinõuete sedastamist.